IMPRESSUM

ONZE IMPRSSUM

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur geen opzet of grove nalatige fouten aanwezig acht. Alle aanbiedingen zijn niet bindend.
De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

2. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een verplichting in het geval alleen van kracht zijn, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het zou technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud bevindt op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's.
Hij neemt daarom uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden sites die zijn gewijzigd na de link. Deze verklaring geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site die werd verwezen, niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's.

3. Auteursrecht en etiketteringswetgeving

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten te respecteren, om zijn eigen foto's, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle binnen het internet aangeboden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht.
De loutere vermelding zullen niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door de wet! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy

Indien binnen het internet aangeboden mogelijkheden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis in te voeren. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van gepubliceerd onder de imprint of vergelijkbare informatie zoals adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het versturen van ongevraagde informatie is verboden.
Juridische stappen tegen de verzenders van spam mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen niet beïnvloed door dit feit.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; echter, wijzen wij erop dat u niet alle functies van deze site zal volledig zijn, in voorkomend geval, in dit geval gebruik. U kunt ook de dekking van de door het cookie gegenereerde over uw gebruik van de site om Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de gegevens (uit te breiden op de volgende link http (met inbegrip van uw IP-adres):. // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om de beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren.
U kunt de verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens verhindert wanneer u deze website bezoekt:

Schakel Google Analytics uit

Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/. We wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een ​​anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (het zogenaamde IP-maskeren).

TOP